Logopedzi wobec mobbingu szkolnego. Wzmacnianie roli logopedów jako rzeczników uczniów jąkających się Translation of Bullying and SLPs

Jąkanie - informacje dla pracodawców Translation of Answers for Employers

Zaburzenia ze spektrum autyzmu a jąkanie Translation of Autism Spectrum Disorders and Stuttering

Jąkanie neurogenne  Translation of Neurogenic Stuttering

Sześć wskazówek, jak rozmawiać z osobą jąkającą się Translation of 6 Tips for Speaking With Someone Who Stutters

Mity na temat jąkania Translation of Myths About Stuttering

7 Wskazowek Dla Rodzicow Jak Rozmawiac Z Twoim Dzieckiem Translation of 7 Tips for Parents

8 Wskazowek Dla Nauczycieli I Innych Translation of 8 Tips for Teachers

Czy wiedziales, ze Translation of Did You Know?

Korzystanie z telefonu Translation of Using the Telephone brochure

Wskazówki dla nauczyciela Translation of Notes to the Teacher brochure

Jeżeli sądzisz, że Twoje dziecko się jąka Translation of If You Think Your Child is Stuttering brochure 

Jąkanie a dziecko bilingwalne Translation of Stuttering and the Bilingual Child

Giełkot (mowa bezładna) kilka wskazówek Translation of Cluttering brochure

Dziecko, które siê j¥ka informacje dla pediatry Translation of The Child Who Stutters: To the Pediatrician

Jąkanie i zespół Downa Translation of Down's Syndrome and Stuttering

Translation of Famous People Who Stutter

Jak Mowic W Szkole O Jakaniu? Poster for Teachers