Pështjellimi  Albanian translation of Cluttering: Some Guidelines 

vetë-terapia për belbëzim — Albanian translation of Self-Therapy for the Stutterer

Belbëzimi: të bisedojmë sinqerisht me mësimdhënësit — Albanian translation of Stuttering: Straight Talk for Teachers

Nëse fëmiu juaj belbëzon — Albanian translation of If Your Child Stutters: A Guide for Parents

Nganjëherë  unë thjeshtë belbëzoj — Albanian translation of Sometimes I Just Stutter

Mitet lidhur me belbëzimin — Albanian translation of Myths About Stuttering

8 këshilla për mësimdhënës — Albanian translation of 8 Tips for Teachers

Belbëzimi: të bisedojmë sinqerisht mësimdhënësit — Albanian translation of Stuttering: Straight Talk for Teachers

7 këshilla për të folur me fëmiun tuaj — Albanian translation of 7 tips for Parents

Zënka gjatë pushimit — Albanian translation of Trouble at Recess

këshilla për të folur me dikë që belbëzon — Albanian translation of 6 Tips for Speaking with Someone Who Stutters

fëmija që belbëzon: për pediatërAlbanian translation of The child who stutters: to the pediatrician

 

Translations by the Kosovo Stuttering Association.