6 Савета За Разговор Са Особом Која Муца

6 Saveta Za Razgovor Sa Osobom Koja Muca

7 Načina na koji Možete Pomoći Detetu Koje Muca

7 Начина на који Можете Помоћи Детету Које Муца

Translations by Ms. Anka G. Popovich-Krstic, M.A., in Speech and Hearing Science from University of Illinois 1973, CCC, SLP-L. She has worked as a school-based speech-language pathologist for 39 years in the area of Chicago, Illinois. She is a Serbian-American whose forefathers are from Serbia, Bosnia-Hercegovina, and Montenegro. Her interest in stuttering grew from the personal interactions with her friends and family members who stuttered. She currently serves as a bilingual Serbian-English SLP in the Chicago Public Schools where she works with children who range in age from 2 to 22.

SERBIAN LATIN ALPHABET
Gospodja Anka Đ. Popović-Krstić, Magistar Govora i Sluha od Univerziteta Ilinoj 1973, sa Certifikatom Klinički Kompetencija od Američke Asociacije Govora, Jezika, i Sluha, i sa dozvolom da radi kao Patolog Govora i Jezika od strane države Ilinoj, je radila kao logoped i foniatričar u državnim školama za zadnji 39 godina u okolini Čikaga, Ilinoj. Ona je Srpkinja rodjena u Americi koja je poreklo iz Srbije, Bosne-Hercegovine, i Crne Gore. Njen interes za Mucanje potiče iz interakcije sa prijateljima i familijom koji su mucali. Ona trenutno služi kao logoped i foniatričar koji je specialista za decu sto govore više jezika. kao i za običnu decu kojima treba pomoć u govoru i koji su od 2 do 22 godine stari.

SERBIAN CYRILLIC
Господја Анка Ђ. Поповић-Крстић, Магистар Говора и Слуха од Универзитета Илиној 1973, са Цертификатом Клинички Компетенција од Америчке Асоциације Говора, Језика, и Слуха, и са дозволом да ради као Патолог Говора и Језика од стране државе Илиној, је радила као логопед и фониатричар у државним школама за задњи 39 година у околини Чикага, Илиној. Она је Српкиња родјена у Америци, по реклу из Србије, Босне-Херцеговине, и Црне Горе. Нјен интерес за Муцање потиче из интеракција са пријатељима и фамилијом који су муцали. Она тренутно служи као логопед и фониатричар који је специалиста за децу што говоре више језика. kао и за обичну децу којима треба помоћ у говору и који су од 2 до 22 године стари.