Mara nyingine Mimi huwa na kigugumizi  — Swahili translation of Sometimes I Just Stutter

Kigugumizi na mtoto wako:maswali na majibo — Swahili translation of Stuttering and Your Child: Question & Answers

USHAURI NANE KWA WALIMU NA WENGINE — Swahili translation of 8 Tips for Teachers

USHAURI SABA ZA KUZUNGUMZA NA MTOTO WAKO — Swahili translation of 7 Tips for Talking with Your Child